Munti Magic

Munti Magic tilbyr digitale aktiviteter for barn, tilrettelagt for offentlige områder. Fremad media gjennomførte en kvalitativ brukerundersøkelse for Munti Magic.

Undersøkelsen ble gjennomført som et personlig intervju på rundt 30 minutter per respondent. Innsamlet data ble analysert, og levert i en full rapport sammen med anbefalte tiltak. 

Munti Magic